วันที่ 17 มิถุนายน 2566 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 49 ปี และได้กิจกรรม “จิบน้ำชา กาแฟ” เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและภูมิทัศน์ และนอกจากนี้ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ”คืนสู่เหย้า ชาว ท.ศ.” พบเพื่อน บูชาครู เชิดชูสถาบัน และมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและภูมิทัศน์