วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รุ่นที่ 3 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 20 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน