วันที่ 12 มิถุนายน 2566
นายกำพล ทองอยู่ ผอ.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมสระบัว