วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงละคร มอบเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาไทย เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

IMG 4667