วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติความรุนแรง (Stop the violence) ณ ห้องประชุมทิดเมือง  

IMG 4667