เด็กนครศรีธรรมราช จากท่าศาลา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาคว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ 2 รางวัล
ผลงานระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ
.
1. รางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 สาขา Digital Youth of the Year
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
.
2. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 2023 จากจำสำนักวิจัยแห่งชาติ หรือ ว.ช
โดย
1. นายปริวัฒน์ ทองแท้
2. นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง
3. นางสาวตัสนีม จงรักษ์
 
ข่าว: Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช