วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดงานเปิดบ้านวิชาการลานตะเคียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  ในงานมีนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากหน่วยงานภายนอกมากมาย

 

IMG 4667