วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกำพล ทองอยู่ ผอ.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมทิดเมือง