วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนเสาธงวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสภานักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา