ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

>>  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566