เพลงมาร์ชท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คำร้องและทำนอง อาจารย์ชัยยันต์ กาฬพันธ์
เรียงเรียง อาจารย์กิตติ ศรีเปาวรยะ
ขับร้อง ครูอำนาจและครูพรภิรมย์ ยีสา

เพลงมาร์ชเทา-เหลือง

คำร้องและทำนอง อาจารย์สุธี เจริญสุข
เรียงเรียง อาจารย์กิตติ ศรีเปาวรยะ
ขับร้อง ครูอำนาจและครูพรภิรมย์ ยีสา

เพลงอำลาเหลือง-เทา

คำร้องและทำนอง อาจารย์ชัยยันต์ กาฬพันธ์
เรียงเรียง อาจารย์กิตติ ศรีเปาวรยะ
ขับร้อง ครูอำนาจและครูพรภิรมย์ ยีสา

เพลงร่มตะเคียน

คำร้องและทำนอง อาจารย์ชัยยันต์ กาฬพันธ์
เรียงเรียง อาจารย์กิตติ ศรีเปาวรยะ
ขับร้อง ครูอำนาจและครูพรภิรมย์ ยีสา

เพลงดอกตะเคียน

คำร้องและทำนอง อาจารย์จวน ชูส่องแสง
เรียงเรียง อาจารย์กิตติ ศรีเปาวรยะ
ขับร้อง ครูอำนาจและครูพรภิรมย์ ยีสา