ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูปิยะ พละคช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้คว้ารางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 180,000 บาท จากโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest School  ผลงานโครงการ "เปลี่ยนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เป็นกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการร่วมกับอาจารย์ในโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล