วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลูกตะเคียน เรียนรู้กัญ(ชา)” จัดโดยกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)