วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเช้า ระดับชั้น ม.1 ,ม.4 ได้มีการมอบเกียรติบัตร “เด็กดี ศรี ท.ศ.” ให้แก่นักเรียน และมีกิจกรรม Classroom Meeting เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา พูดคุย ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ

 

IMG 4667