โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปิยะ พละคชและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ "ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ" จากทั้งสิ้น 25 โรงเรียนทั่วภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "smart pool villa" ระบบแจ้งเตือนเด็กจมน้ำ โดยส่งข้อความแจ้งเตือนและภาพจากกล้องเข้าสู่มือถือของผู้ปกครอง โดยทีม TS-TECH 4   1. นายปุญญาพัฒน์ อินทรณรงค์ ม.6/1  2. นายภานุมาศ ภาคภูมิพงศ์ ม.6/1  3. นายพิสุทธิ์ สุภาวดี ม.6/1  4. นายผดุงเดช เพชรอ่ำ ม.6/1   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  "กระชังปลาอัจฉริยะ" มีระบบผลักดันน้ำและปิดกระชัง เมื่อตรวจเจอสารพิษในน้ำ โดยทีม SMART KID  1. นายปริวัฒน์ ทองแท้ ม.6/2  2. นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง ม.6/2  3. นางสาวตัสนีม จงรักษ์ ม.6/2   4. นายปัณณวรรธ ชูสุวรรณ ม.6/2