วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี มีพิธีกรรมทางศาสนา มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากศิษย์เก่า และทุนการศึกษากองทุนหลวงพ่อเขียน

 

IMG 4667