นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ ร่วมเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมทรายแก้ว โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา