โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดท่าสูง ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ยอดเงินรวม 16,354 บาท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม