ในวันที่ 5 มกราคม 2565 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และรองผู้อำนวยการ ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนางสาวจุฑาภรณ์ ซังเรือง นักเรียนชั้น ม.4/1 ซึ่งได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม