ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูฝึกซ้อมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาและชมรมกีฬายูยิตตสูจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 16 คน คนละ 2 อีเว้นท์ ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม รุ่น 13-15 ปีหญิง และ รุ่น 16-18 ปีชาย

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม