วันที่ 27 ธันวาคม 2564 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

https://photos.app.goo.gl/saNGS75i9XpTGezp6