กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมคริสต์มาส 2021 (ออนไลน์) ผ่านเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา”

มีกิจกรรมให้บุคลากรครูและนักเรียนมีส่วนร่วมมากถึง 3 กิจกรรม รวมเงินรางวัลมูลค่า 2,400 บาท !! 🔥🔥🔥
✅กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตอบคำถาม Christmas Day Quiz
✅กิจกรรมที่ 2 ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “My Christmas”
✅กิจกรรมที่ 3 ประกวดคลิป “My Christmas”
ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแจกคุกกี้และของที่ระลึกให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม